Jak úspěšně ukončit bakalářské studium

UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Bakalářské studium je řádně ukončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky (SZZ), která prověřuje znalosti a schopnosti studenta získané v průběhu studia. Zkouška je ústní a zahrnuje obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu zaměřenou na prověření obecných znalostí studenta. Absolventům se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

  • STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

  • ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

  • ZÁVAZNÉ TERMÍNY A POŽADAVKY

  • SMĚRNICE A PŘEDPISY K UKONČENÍ STUDIA