mazání, tření a opotřebení kloubních náhrad

Biotribologie

Biotribologie zkoumá tribologické procesy v živých organismech a na rozhraní mezi biologickými a umělými povrchy. Jedná se o multidisciplinární obor, který zahrnuje aspekty biologie, fyziky povrchů, materiálů, chemie, biomechaniky a obecně také strojírenství. Náš výzkumný program se zaměřuje na objasnění procesů tření, mazání a opotřebení v náhradách velkých kloubů člověka. Dále se zabýváme analýzou tření a mazání kloubní chrupavky a posuzujeme vliv viskosuplementace, která patří mezi konvenční metody léčby kloubů postižených osteoartrózou. V současné době rozšiřujeme výzkum v oblastech tribologie oka, tribologie náhrad malých kloubů vyráběných technologiemi 3D tisku a zkoumáme možnosti cílené modifikace topografie povrchů kloubních náhrad s cílem minimalizovat tření a opotřebení.

Charakteristika výzkumu

S využitím našich experimentálních zařízení jsme schopni velmi přesně analyzovat vývoj tloušťky mazacího filmu mezi třecími povrchy kloubních komponent. Pro tyto účely používáme dvě optické metody: optickou interferometrii pro stanovení tloušťky filmu s přesností 1 nm a fluorescenční mikroskopii, která navíc umožňuje stanovit roli jednotlivých složek obsažených v synoviální kapalině. Z pohledu klinické praxe se v rámci dlouhodobé spolupráce s Ortopedickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc zaměřujeme na experimentální studium tření, opotřebení a mazání umělých kyčelních kloubů s ohledem na vliv materiálu a geometrie implantátu. Rovněž se zabýváme hodnocením objemového opotřebení extrahovaných kloubních párů. Pro to využíváme metodu 3D optického skenování. Všechny výše uvedené optické metody byly vyvinuty v naší laboratoři. Jako první na světě jsme dokázali změřit tloušťku mazacího filmu v umělém kyčelním kloubu s uvažováním reálné konformity povrchů. Další oblastí, kam směřuje náš výzkum, je biotribologie kloubní chrupavky. Zde je naší snahou popsat vývoj součinitele tření a mazacího filmu v závislosti na použitém viskosuplementu, který využívají lékaři při léčbě artrotických kloubů. Cílem je stanovit vhodný preparát s ohledem na složení synoviální kapaliny konkrétního pacienta a zajistit tak maximální léčebný účinek. Globálně spolupracujeme například s Research Center For Advanced Biomechanics v Kyushu University, Rush University v Chicagu, University of Arkansas nebo University of Waterloo nedaleko kanadského Toronta.

Laboratorní vybavení

 • kyvadlový simulátor kyčelního kloubu
 • tribometr v konfiguraci kulička-disk s optickou interferometrií
 • simulátor kyčelního a kolenního kloubu s časově proměnným zatížením a kinematikou
 • optický profilometr Bruker Contour GT X8
 • univerzální tribometr Bruker UMT TriboLab
 • univerzální tribometr Rtec
 • vysokorychlostní kamera Phantom v710
 • vysokorychlostní kamera Andor Neo
 • optický skener
 • rotační viskozimetr RotoViscoTM 1
 • tribometr v konfiguraci kulička-disk
 • tribometr v konfiguraci pin-plate s recipročním pohybem