Digitalizace, inovace a automatizace

Strojní součásti

Všichni akademičtí a výzkumní pracovníci Ústavu konstruování jsou zapojeni do nějaké formy projektové činnosti, která vede k inovacím. Někteří aktivně navrhují výrobky nebo strojní součásti a zařízení, jiní navrhují inovativní design výrobků. Kromě toho vyvíjíme také software, který usnadňuje návrh strojních součástí nebo dokáže automatizovat řídicí procesy. Našim cílem v oblasti strojních součástí je digitalizace, inovace a automatizace s ohledem na iniciativu Průmysl 4.0.

Případové studie

  • NÁVRH OBĚŽNÉHO KOLA PRO ODVODŇOVACÍ ČERPADLO

  • ZAŘÍZENÍ PRO OZÓNOVOU DEGRADACI PNEUMATIK

  • VÝVOJ SOFTWARE BIGBERTHA

  • DIAGNOSTIKA PNEUMATICKÝCH VÁLCŮ

  • VÝZKUM VLIVU MAZIVA NA ŽIVOTNOST LOŽISEK

  • DESIGN KRYTU VENTILU TLAKOVÝCH LAHVÍ