Vlastnosti a aplikace
magnetoreologických kapalin

Magnetoreologické aplikace

Výzkum magnetoreologických aplikací zaměřujeme do několika tematických okruhů. Provádíme základní výzkum magnetoreologických kapalin - trvanlivost, tokové křivky, měření MR kapalin ve smykovém módu, sedimentace, zrychlená sedimentace. Dále se věnujeme výzkumu v oblasti materiálů vhodných pro magnetické obvody s ultra-fast regulací, vývoji algoritmů pro efektivní tlumení semiaktivních MR systémů s časovou odezvou 0,75 až 2 ms a vývoji MR tlumičů pro specifické aplikace.

Charakteristika výzkumu

Měření tokových vlastností MR kapalin realizujeme na reometrech vlastní konstrukce. Reometr umožňuje měření v aktivovaném i neaktivovaném stavu a při smykových rychlostech až do 150 000 s-1. Reometr lze zároveň využít jako zatěžovací jednotku pro trvanlivostní testy. Máme know-how na konstrukci MR ventilů a magnetických obvodů. Společně s patentovaným ultra-fast regulátorem se nám podařilo zkrátit časovou odezvu MR zařízení z 20 ms až na 1 ms. Vyvíjíme a testujeme algoritmy semiaktivní regulace pro specifické aplikace (od vesmírných nosičů po pračky prádla). Testujeme a vybíráme nejvhodnější materiály pro magnetické obvody tak, aby pro danou aplikaci byly splněny podmínky buď minimální časové odezvy, maximální indukce v MR ventilu nebo minimální remanence magnetického obvodu. Zaměřili jsme se také na studium sedimentace MR kapalin a její popis pomocí zrychlených testů. Dalším cílem výzkumu se stalo MR těsnění, zejména pak stanovení provozních parametrů těsnění.

Laboratorní vybavení

  • hydraulický pulzátor se zdvihem 150 mm, max. silou 40 kN a max. frekvencí 200 Hz