Studijní a pracovní pobyty
v zahraničí

Erasmus+

Erasmus plus je program Evropské unie pro podporu mobility jednotlivců v rámci evropské univerzitní sítě. Podporuje strategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a podniky. Zaměřuje se na reformy s cílem modernizovat vzdělávání, zvyšovat kompetence účastníků, podpořit inovace a zaměstnanost.

Erasmus+ umožňuje vycestovat studentům všech akreditovaných studijních programů, tj. bakalářům, magistrům i doktorandům, až na 12 měsíců na studijní či pracovní pobyt. Možné jsou i opakované výjezdy.

  • Zahraniční univerzity

  • Typy mobilit

  • Podmínky studia v zahraničí

  • Náležitosti přihlášky

  • Závazné termíny

  • Financování