Efektivnější energetické systémy

Energetika

Zvýšení účinnosti energetických systémů a rozvoj udržitelných procesů výroby energie s nízkými emisemi uhlíku jsou zásadní pro čisté životní prostředí. Tradiční model založený na neobnovitelných zdrojích energie není udržitelný. Proto je pro nás zásadní rozvíjet technologie potřebné k tomu, aby se zdroje využívaly efektivně a šetrně k životnímu prostředí a to nejen s ohledem na kvalitu života jednotlivce, ale také na konkurenceschopnost hospodářství.

Případové studie

  • SFÉRICKÁ ZRCADLA KONCENTRAČNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

  • DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO KOMPONENTY ELEKTRÁREN