Zkoumání a měření hluku
a vibrací

Vibroakustika

Vibroakustická diagnostika je metoda, která dokáže komplexně posoudit technický stav strojů. Zabýváme se převážně experimentálním výzkumem a vývojem v oblasti hluku a vibrací v rámci statických i dynamických zkoušek. Součástí kompetencí je také návrh vhodných zkušebních zařízení a testovacích metod. Vědecké a výzkumné aktivity jsou orientovány zejména na využití pokročilých metod technické diagnostiky zaměřené na problémy akustiky a vibrací.

Charakteristika výzkumu

Experimentální výzkum a vývoj v oblasti akustiky probíhá zejména ve spolupráci s průmyslovými partnery. Nejčastěji je spolupráce zaměřena na ověření a případné následné odladění konstrukce strojů a zařízení s ohledem na vyzařovaný hluk. Provádíme analýzy hladin akustického tlaku strojů a zařízení, dále pak normalizovaná měření akustického výkonu strojů a zařízení. V případě potřeby aplikujeme také pokročilé metody lokalizace zdrojů hluku (NAH, SONAH, Beamforming a confromal mapping). V oblasti vibrací a technické diagnostiky obecně se zaměřujeme na experimentální a aplikovaný výzkum ve všech průmyslových oblastech. Obvykle spolupracujeme s průmyslovými partnery na vývoji a inovacích výrobků v jejich výrobním portfoliu. Dlouhodobě se zabýváme také vývojem zařízení a metodiky pro hodnocení technického stavu odpružení osobních vozidel. Disponujeme výkonným vybavením pro měření neelektrických veličin, které je aplikováno podle povahy a potřeb realizovaných zkoušek.

Laboratorní vybavení

  • semi-anechoická akustická komora
  • výkonný vícekanálový měřicí systém pro analýzu hluku a lokalizaci zdrojů hluku na platformě B&K Pulse
  • přesný zvukoměr B&K 2270