PŘEDNÁŠKY PRO SŠ

PŘEDNÁŠKY PRO SŠ

  Odborné přednášky pro střední školy

   Nabízíme zajímavé a inspirativní přednášky z různých oblastí techniky pro středoškolské studenty. Cílem je poskytnout hlubší vhled do technických disciplín a předat zájemcům naše zkušenosti. Přednášky jsou koncipovány tak, aby podněcovaly zvídavost, podporovaly kritické myšlení a vedly studenty k objevování nových perspektiv.

   Kontaktní osobou pro domluvení přednášky je Ing. Dana Foltýnová.


  Nabídka odborných přednášek

 • Nedestruktivní diagnostika strojů

   doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

   Přednáška je zaměřena na diagnostiku stavu strojů s využitím akustiky, měření vibrací a trendů v hodnocení poruch zejména s ohledem na prediktivní diagnostiku. Význam nedestruktivní diagnostiky ukáže příklad diagnostiky závad valivých ložisek a rotačních strojů (např. části generátoru větrné elektrárny) či aplikací z praxe (např. akustická studie šíření hluku, lokalizace zdrojů hluku, lokalizace úniků plynu apod.).

   Přednášku lze doplnit o praktickou ukázku v akustické zkušebně.


 • Jak dostat užitečný náklad na oběžnou dráhu?

   doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

   Náplň přednášky je: princip reaktivního pohonu, způsob zavěšení nákladu na oběžné dráze – trochu fyziky, typy raketových motorů minulosti i současnosti, pohonné hmoty raketových motorů, nejnovější trendy ve vývoji kosmických nosičů.


 • Jak funguje GPS?

   doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

   Náplň přednášky je: vývoj požadavku lokalizace v historii lidstva, principy lokalizace (triangulace) v interiéru i exteriéru – trochu geometrie, vývoj systému GPS a jeho technická podpora, způsob přesného měření v kosmu, chytrá využití GPS v současnosti.


 • Jak funguje pérování a tlumení náprav?

   doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

   Náplň přednášky je: historické požadavky na jízdní pohodlí – trochu dynamiky, další důležité požadavky na kontakt kola s jízdní dráhou, funkce pružiny a tlumiče pérování v závěsu kola, typy pružin a hydraulických tlumičů, optimální nastavení závěsu pro daný účel.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Úvod do 3D tisku kovů

   doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

   Jak se liší realita od marketingových článků? Lze vytisknout skutečně jakýkoliv kovový díl? Jaké aditivní procesy jsou nejvíce rozšířené? Jaké jsou jejich limity a v jakých průmyslových aplikacích se skutečně využívají? Odpovědi nastíní úvodní přednáška o 3D tisku kovových dílů s ukázkovými vzorky a prototypovými díly.


 • Základní principy designu

   Ing. Darina Zelenitca

   Přednáška seznámí posluchače se základními principy průmyslového designu a jeho významem v průmyslu. Budou představeny ukázky zajímavých produktů, které měly vliv na vývoj tohoto oboru. Druhá část přednášky bude věnována možnosti studia průmyslového designu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti obdrží informace o průběhu talentové zkoušky, studijním plánu, úspěšných a oceněných pracích, spolupráci s průmyslem a zahraničními univerzitami.


 • Robotický 3D tisk a přímá digitální výroba

   Ing. David Škaroupka, Ph.D.

   Robotická aditivní výroba spojuje fenomény přímé digitální výroby a demokratizace výrobních zařízení. 3D tisk prošel obdobím od rychlé výroby prototypů a nyní se etabluje jako rovnocenná výrobní technologie, kdy jeden výrobní systém produkuje konečný výrobek na základě virtuálního 3D modelu. Využití průmyslových robotů v poslední dekádě expandovalo do kreativních oblastí architektury a designu. Uživatelská přívětivost využití robotů se velmi zlepšila a dovolila realizaci do té doby nevídaných projektů od budov, mostů, trupů jachet, karoserií aut nebo menší produktů v městském mobiliáři. Přednáška uvádí téma robotické aditivní výroby v širším kontextu. Další přednášky jej doplňují (Velkorozměrové prutové struktury, Robotická aditivní výroba kovů, Konstrukce printheadů pro robotický 3D tisk, Víceosý robotický 3D tisk).

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Velkorozměrové prutové struktury

   Ing. Petr Křivohlavý

   Technologie výroby s minimem použitého materiálu, odlehčené prutové struktury z termoplastů a jejich prostorové nanášení. Optimalizace a přesnost výroby. Metody pro výzkum procesních parametrů k dosažení geometrických přesností.

   Rozšiřující modul k přednášce Robotický 3D tisk a přímá digitální výroba.


 • Robotická aditivní výroba kovů

   Ing. Jakub Slavíček

   Technologie WAAM (wire arc additive manufacturing) a její aplikace v průmyslu. Jaké příležitosti přináší ve strojírenství a designu. Jaké jsou výhody a limity této technologie. Popis základního hardwarového vybavení, princip přípravy dat a zásady pro navrhování geometrie dílů. WAAM výroba prostorových struktur, zpracování hořčíkových slitin.

   Rozšiřující modul k přednášce Robotický 3D tisk a přímá digitální výroba.


 • Konstrukce printheadů pro robotický 3D tisk

   Ing. Petr Krejčiřík, Ing. Daniel Vícha

   Jak se navrhují zařízení pro velkorozměrový robotický 3D tisk pro zpracování různých materiálů. Polymerní struny, granulát, polymerní beton, cementokompozitní beton.

   Rozšiřující modul k přednášce Robotický 3D tisk a přímá digitální výroba.


 • Víceosý robotický 3D tisk

   Ing. Martin Krčma, Ph.D.

   Přednáška představí detaily plánování 3D tiskových strategií pro 6-osý robotický 3D tisk polymerů a kompozitů na bázi termoplastů. Čím se tato technologie liší od 3D tisku na stolních 3D tiskárnách, jaké příležitosti a výzvy přináší a jak se s nimi vypořádat.

   Rozšiřující modul k přednášce Robotický 3D tisk a přímá digitální výroba.


 • Pokračující vývoj valivých ložisek

   Ing. Petr Šperka, Ph.D.

   Valivá ložiska jsou běžnou strojní součástí používanou k rotačnímu uložení. Ačkoliv v jejich konstrukci za poslední desetiletí nepřibylo mnoho dílů, tak soustavným vývojem se jejich únosnost několikanásobně zvýšila. Přednáška poodkrývá vývoj valivých ložisek za poslední desetiletí a ukazuje, jakým způsobem lze dále zlepšovat tyto běžné strojní součásti. Lze zde nalézt univerzální vzorce, jakými lze zdokonalovat téměř cokoliv?

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Jak ovlivňuje tření náš každodenní život

   Ing. Milan Omasta, Ph.D.

   Tření mezi povrchy je nedílnou součástí světa, ve kterém žijeme. Setkáváme se s ním v běžném životě i u strojů, kde tvoří značnou část energetických ztrát. Přednáška obsahuje zajímavé příklady jevů, které souvisejí se třením a které ovlivňují náš každodenní život, a příklady technických řešení, kterými lze u strojů dostat tření pod kontrolu.


 • Historie vývoje strojních součástí

   Ing. Milan Omasta, Ph.D.

   Pohled do historie nám umožňuje pochopit, jak se utvářelo smýšlení o funkci strojních součástí a strojů od jejich prvotních návrhů až do podoby, ve které je známe dnes. Přednáška obsahuje zajímavé příklady historického vývoje návrhu a konstrukce strojních součástí, jako jsou šrouby, hřídele, ložiska aj.


 • 3D skenování aneb digitální svět v třetím rozměru

   Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

   Ať už chceme naskenovat obličej svému kamarádovi a na 3D tiskárně mu vytisknout jeho bustu, nebo potřebujeme vyměnit prasklý držák na láhev a rozměry nemůžeme jednoduše odměřit, případně když je potřeba přesně zhodnotit vyrobený díl sériové výroby z hlediska jeho rozměrů, ve všech případech vezmeme do rukou 3D skener. Co stojí za principy fungování jednotlivých typů skenerů, k čemu všemu se dají využít a jaké mají výhody a omezení? Pokud vás zajímají takové otázky, odpovíme si na ně v této přednášce.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře, případně může být jeden ze 3D skenerů demonstrován přímo v učebně.


 • Ultimátní stroj – kosmická raketa

   Ing. David Košťál, Ph.D.

   Letadlem se do vesmíru dostat nelze. Z tohoto důvodu byly od prvopočátku nedílnou součástí dobývání kosmu rakety. Od prvních raket používaných za 2. světové války nicméně inženýři ušli dlouhou cestu. V této přednášce se zblízka podíváme na některé technické výzvy, kterým inženýři při vývoji stále větších a silnějších raket čelili a také, jak je vyřešili. Ukážeme si zásadní úspěchy i velkolepá selhání některých vesmírných misí.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Raketou na Mars

   Ing. Josef Pouzar

   Naučná přednáška odhalující fascinující svět kosmické techniky, jejího vývoje skrze poučení se z chyb minulých kosmických misí a možnosti meziplanetárního cestování. Přednáška podrobně rozebírá neúspěchy a selhání prvních pokusů o prozkoumání jiných planet a zdůrazňuje, jak tyto chyby přispěly k pochopení technologických výzev vesmírného průzkumu. Dozvíte se, co je zapotřebí k dopravení lidské posádky na jinou planetu od opuštění zemské atmosféry, přes let meziplanetárním prostorem až po přistání na jiné planetě spolu s nebezpečím skrývajícím se na cestě vesmírem.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Biotribologie: inženýři jednou nohou v medicíně

   prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

   Biotribologie se zaměřuje na výzkum tribologických jevů a mechanismů (tření, mazání a opotřebení) vyskytujících se v živých organismech a na rozhraní mezi biologickými a umělými (inženýrskými) povrchy. Typickými představiteli zkoumaných objektů jsou lidské klouby, mrkající oko nebo každodenní čištění zubů. Populárně orientovaná přednáška se zaměří především na problematiku onemocnění kloubů a jejich náhrady vyrobené konvenčními a aditivními technologiemi (3D tisk biokompatibilních slitin), superlubricitu kloubní chrupavky, léčbu syndromu suchého oka, léčbu bolesti dolních zad a také na opotřebení dentálních výplní při ústní hygieně.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře.


 • Stlačený vzduch jako alternativní pohon

   Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.

   Motor na stlačený vzduch? ANO! Studentský tým využil tuto myšlenku pro pohon závodního monopostu. Během přednášky se dozvíte, jak jsme dokázali přeměnit tlak z lahve na energii auta, které může jet až 50 km/h. Ukážeme vám, jak náš závodní tým funguje, a povíme vám o technických výzvách, kterým jsme čelili. Na konci přednášky vám představíme projekt, ve kterém si budete moci sami vyzkoušet, co vše lze s tlakem stlačeného vzduchu dosáhnout, a porovnat svá řešení s ostatními studenty.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do zázemí studentského týmu.


 • Textura inženýrských povrchů inspirovaná přírodou

   doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.,

   Příroda poskytuje důležité poznatky pro změnu paradigmatu v technologiích a rozšiřuje hranice v oblasti vývoje nových inženýrských povrchů. Organismy využívají úchvatnou povrchovou topografii, která jim dává schopnost dynamicky a citlivě se adaptovat na širokou škálu prostředí. Napodobování přírodních systémů vyžaduje pečlivé porozumění biologickým strukturám, procesům a principům vyskytujících se v přírodě. Na základě těchto poznatků navrhují inženýři zařízení a povrchy, které jsou pro průmysl komerčně zajímavé.

   Přednášku lze doplnit o exkurzi do laboratoře a ukázku měření textury povrchu na 3D optickém profilometru.


 • Inženýrské simulace pro návrh strojních součástí

   Ing. Daniel Kvarda, Ph.D.

   S nárůstem výpočetní kapacity stolních počítačů se pokročilé nástroje pro pevnostní analýzu součástí dostaly do rukou všech strojařů. Dnes jsou již k dispozici nástroje nejen pro pevnostní simulace, ale také například simulace teploty, proudění a elektromagnetismu.

   Ukázka učebny a využití PC s ANSYS Discovery.


 • Jak myslí inženýr

   prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

   Přednáška pojednává o jednotlivých fázích návrhového procesu, a blíže vysvětluje, jakou roli v celém procesu hraje strojní inženýr.


 • Optické souřadnicové měření aneb siny a cosiny v praxi

   Ing. Jakub Hurník, Ph.D.

   Sinus, cosinus, tangens, sinová a cosinová věta, bod, vektor, přímka, rovina. Trigonometrie a analytická geometrie nebývají nejoblíbenější částí už tak často neoblíbené matematiky. V praxi ale mohou být užitečné. Fotogrammetrie je vědní obor, jak pomocí těchto nástrojů získat geometrii objektu na základě fotografií. Souřadnicové měřicí přístroje totiž nemusejí být jen neskladná ramena s rubínovou kuličkou na konci. Pojďme si zkusit využít fotografie pro sledování deformací!

   Součástí přednášky je praktická laboratorní úloha pro max. 15 studentů.