Posouváme hranice lidského poznání

Základní výzkum

Základní výzkum zahrnuje experimentální nebo teoretické práce, které jsou zaměřeny na získávání nových poznatků o nejzákladnějších příčinách jevů a pozorovatelných skutečností. Klíčovými oblastmi základního výzkumu jsou tribologie, technická diagnostika, reverzní inženýrství a aditivní technologie a průmyslový design. Jsme úspěšnými řešiteli projektů Grantové agentury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a dalších. Své výsledky publikujeme v prestižních zahraničních časopisech. Za posledních 5 let jsme v nich publikovali více než 180 článků a máme více než 450 ohlasů (zdroj Scopus SciVal) formou citací zahraničními autory.