Prestižní bakalářské,
magisterské a doktorské studium

Studium

Ústav konstruování zajišťuje výuku ve všech stupních terciálního vzdělávání. V bakalářském studijním programu Základy strojního inženýrství zaštiťuje výuku stěžejních předmětů zaměřených na konstruování. V bakalářském studiu garantuje studijní program Průmyslový design ve strojírenství. V magisterském studiu garantuje studijní programy Konstrukční inženýrství a Průmyslový design ve strojírenství. V doktorském studiu poskytuje vzdělání ve studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství.

Garantované studijní programy zohledňují aktuální požadavky průmyslu na absolventy technických oborů. Velký důraz je kladen na průběžné inovování studijních plánů a vyučované látky. Inovace reflektují vědeckou, výzkumnou, vývojovou i tvůrčí uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků Ústavu konstruování.