Rozšiřujeme poznání v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu

Výzkum

Dlouhodobým cílem Ústavu konstruování je realizovat špičkový výzkum a vývoj a přenášet nejnovější poznatky z výzkumu do studijních programů. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu konstruování pokrývá jak základní, tak průmyslový výzkum v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu.

Prostřednictvím základního výzkumu získáváme fundamentální znalosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro řešení naléhavých a multidisciplinárních problémů, kterým čelí dnešní svět. Díky našim vědeckým poznatkům jsme schopni efektivně reagovat na aktuální potřeby průmyslu a předvídat budoucí trendy.

Základní výzkum

Základní výzkum je zaměřen na získávání nových poznatků o nejzákladnějších příčinách jevů a pozorovatelných skutečností. V oblasti základního výzkumu se zaměřujeme na badatelský výzkum, který je prováděn v zájmu rozvoje poznání, a na orientovaný základní výzkum, který je prováděn s očekáváním, že vytvoří širokou bázi poznatků.

Zobrazit základní výzkum

Průmyslový výzkum

Průmyslový výzkum je zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb se zaměřením na specifické, konkrétní a předem stanovené cíle využití. Výsledky průmyslového výzkumu zahrnují výrobu prototypů v laboratorním prostředí a jsou využívány ve výrobcích, technologiích a službách určených k podnikání.

Zobrazit průmyslový výzkum