Prvotřídní vzdělávání, výzkum
a služby pro průmysl

Ústav konstruování

Ústav konstruování je součást Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně s dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1901. Prostřednictvím základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje prováděného našimi zaměstnanci a studenty rozšiřujeme hranice lidského poznání v oblasti strojního inženýrství. Zaměřujeme se nejen na tradiční oblasti strojního inženýrství, ale i na nové a rychle se vyvíjející technologie a hraniční a interdisciplinární obory. Poskytujeme prvotřídní vzdělání a neustále usilujeme o zlepšování kvality studijních programů tak, aby nejenom lépe odrážely současný stav vědy, techniky a technologií, ale také aktuální potřeby trhu práce a průmyslové praxe. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s průmyslovým i veřejným sektorem.

Prezentace ústavu v českém jazyce
Prezentace ústavu v anglickém jazyce