Magisterské studium konstrukčního inženýrství

Konstrukční inženýrství

Studijní program Konstrukční inženýrství připravuje studenty na profesní život v době rychle se rozvíjejících pokročilých technologií. Program rozvíjí široké spektrum znalostí a dovedností z oblasti strojírenství a staví na silném teoretickém základu tradičních inženýrských disciplín v kombinaci s projektově orientovanou výukou. Pozornost je zaměřena na kreativitu, kritické myšlení a počítačovou podporu v návrhovém procesu. Studijní plán je sestaven tak, aby pokryl všechny fáze návrhového procesu od prvotního konceptu, přes vývoj, výrobu, optimalizaci, až po testování prototypu.

Charakteristika studijního programu

 • Projektově orientovaná výuka. Řešení problémů s otevřeným koncem vycházejících z aktuálních potřeb průmyslu i samotné společnosti.
 • Tvůrčí přístup podporující kreativní myšlení. Hledání nových řešení a postupů.
 • Výuka v menších skupinách. Rozvoj komunikačních dovedností a samostatnosti studentů.
 • Mezioborový přístup. Schopnost analyzovat a syntetizovat znalosti a informace napříč technickými i netechnickými disciplínami při hledání efektivního řešení.
 • Širší kontext vzdělávání. Stáže v průmyslu, vedení výuky v bakalářských studijních programech, zařazení předmětů z oblastí humanitních a společenských věd.

Charakteristika programu a studijní plán

Prezentace studijního programu

Leták studijního programu

Proč studovat právě Konstrukční inženýrství

 • nejsi obyčejný konstruktér
 • řešíš reálné projekty
 • pracuješ v týmu
 • nejlepší laboratoře jsou ti k dispozici
 • snadno najdeš uplatnění u nás i venku
 • vyděláš nadprůměrné peníze

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • řádné ukončení studia bakalářského studijního programu Strojírenství na FSI VUT v Brně nebo programu s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
 • úspěšné absolvování obecné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
 • absolvování přijímacího pohovoru, v rámci kterého je diskutována motivace uchazeče pro studium
 • uchazeči z jiných fakult musí dodat motivační dopis, studijní plán bakalářského oboru jejich studia a anotace předmětů, doklad o dosud vykonaných zkouškách v bakalářském studiu a potvrzení o dosaženém váženém studijním průměru v bakalářském studiu

Průběh studia


 1. přihláška a přijetí ke studiu

 2. bloková výuka teorie

 3. práce v týmu na projektech

 4. zkoušky a obhajoby projektů

 5. diplomová práce

 6. státní závěrečná zkouška


 1. přihláška a přijetí na Konstrukční inženýrství
 2. bloková výuka teorie

 3. práce v týmu na projektech
  v týmu

 4. zvládnutí zkoušek a obhajoba projektů

 5. vyřešení diplomové práce

 6. státní závěrečná zkouška

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat diplomových prací. Databáze diplomových prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce

Kontaktní osoba