Témata diplomových prací a obhájené práce

Závěrečné práce

Vypracování a obhájení diplomové práce je závěrečnou etapou studia budoucích absolventů vysoké školy a je nezbytným předpokladem pro získání vysokoškolského titulu. Student v ní prokazuje stupeň svých znalostí, připravenost samostatně řešit zadaný úkol a schopnost využívat informační zdroje. Cílem práce je řešení konkrétního přesně vymezeného problému.

VYPSANÁ TÉMATA

Nabídka témat diplomových prací pro studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Konstrukční inženýrství a Průmyslový design ve strojírenství.

Zobrazit vypsaná témata

OBHÁJENÉ PRÁCE

Databáze obsahuje plné texty diplomových prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit obhájené práce