Využití metody akustické emise pro nedestruktivní testování

Nedestruktivní testování

Výzkum v oblasti nedestruktivního testování je zaměřen na využití metody akustické emise. Pojmem akustická emise je obvykle označováno elastické vlnění, které vzniká při rychlém uvolnění energie v materiálu. Akustická emise může být vyvolána mnoha mechanismy, jako jsou např. vznik plastické deformace, iniciace a růst trhliny, rychlé fázové transformace apod. Vzniklé mechanické vlnění je snímáno na povrchu sledovaných objektů pomocí různých typů snímačů, v nichž je transformováno na elektrický signál, který je nositelem informací o dějích probíhajících v zatěžovaném materiálu.

Charakteristika výzkumu

Metoda akustické emise se využívá při mnoha aplikacích v průmyslu, jaderné technice, stavebnictví a energetice - např. pro detekci netěsností v potrubních systémech, diagnostiku strojů, opotřebení ložisek apod. V oboru nedestruktivního zkoušení je nejrozšířenější detekce vzniku defektů v tlakových nádobách a potrubních systémech. Univerzálnost jevu akustické emise umožňuje široké využití také při kontrole nekovových materiálů jako jsou různé typy kompozitů, plastů, keramiky, betonu apod. Výhodou metody je, že se pomocí vícekanálového systému kontroluje současně celé těleso a detekují se pouze aktivní vady, které by mohly ohrozit další provoz. Zaměřujeme se zejména na aplikace v oblasti materiálového výzkumu cyklicky zatěžovaných materiálů a diagnostiky strojních částí a komponent (ložiska, pneumatické prvky apod.).

Laboratorní vybavení

  • analyzátor Dakel IPL
  • analyzátor Dakel Xedo 6
  • analyzátor Dakel Xedo 4
  • analyzátor Dakel Xedo 2
  • stanice pro zkoušení pneumatických válců

Kontaktní osoba