Magisterské studium na Ústavu konstruování

Magisterské studium

V magisterském studiu zajišťuje Ústav konstruování dva studijní programy, Konstrukční inženýrství a Průmyslový design ve strojírenství. Jedná se o navazující magisterské studijní programy, po jejichž absolvování získají studenti titul inženýr.

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ

Konstrukční inženýrství je studijní program kombinující teoretické znalosti aplikovaných věd a moderních digitálních technologií. Struktura oboru je projektově orientovaná a soustředí se především na vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy a simulace, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav. Studium není omezeno jen na jednu oblast strojírenství, ale nabízí základní teoretické metody a aplikační principy použitelné pro řešení široké oblasti strojírenských problémů a úloh v praxi. Studenti tak snadno naleznou uplatnění v téměř všech odvětvích strojírenského průmyslu.

Zobrazit magisterský program

Průmyslový design ve strojírenství

Průmyslový design je studijním programem integrujícím aspekty technické, výtvarné i vědecké. Z toho vychází skladba předmětů, která zahrnuje jak výtvarné techniky, tak i počítačovou podporu modelování či ateliérovou tvorbu. Studium klade důraz na přípravu komplexních tvůrčích osobností schopných navrhovat estetický design technických výrobků. Absolventi se jako inženýři-designéři uplatňují ve všech sférách ekonomiky, zejména však v automobilovém průmyslu, dále v různých designérských, projekčních, konstrukčních a grafických studiích, v marketinkových funkcích a mají předpoklady i pro funkce manažerské.

Zobrazit magisterský program