Jak úspěšně ukončit magisterské studium

UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA

Magisterské studium je řádně ukončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky (SZZ), která prověřuje znalosti a schopnosti studenta získané v průběhu studia. Zkouška je ústní a zahrnuje obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu zaměřenou na prověření znalostí z definovaných okruhů studia. Absolventům se uděluje akademický titul inženýr, ve zkratce Ing., uváděný před jménem.

  • STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Konstrukční inženýrství

  • STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Průmyslový design ve strojírenství

  • ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

  • ZÁVAZNÉ TERMÍNY A POŽADAVKY

  • SMĚRNICE A PŘEDPISY K UKONČENÍ STUDIA