Magisterské studium průmyslového designu
ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství je umělecko-technický studijní program, jehož cílem je připravovat tvůrčí osobnosti vybavené širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií.

Charakteristika studijního programu

Studium klade důraz na přípravu komplexních tvůrčích osobností schopných navrhovat design výrobků produkovaných opakovaným typem výroby především v oblasti lehkého a těžkého strojírenství. Výuka je založena na individuálním přístupu k vedení posluchačů, kteří prezentují svoji práci především prostřednictvím výkresové a modelové dokumentace.

Charakteristika programu a studijní plán

Prezentace studijního programu

Leták studijního programu

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ

 • nabízíme atraktivní obor s širokým spektrem uplatnění
 • poskytujeme pokročilé odborné vzdělání založené na spojení s praxí
 • systematicky rozvíjíme tvůrčí potenciál, všestrannost a dovednosti studentů
 • umožňujeme získání jedinečného profilu kompetencí

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • řádné ukončení studia bakalářského studijního programu Průmyslový design ve strojírenství na FSI VUT v Brně nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
 • v případě uchazečů z jiných fakult silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, z motivačního dopisu a portfolia prací
 • úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
 • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblasti průmyslového designu
 • velmi dobré výsledky u státní závěrečné zkoušky s důrazem na kvalitu závěrečné práce

Studijní program je výběrový, předpokládají se výborné studijní výsledky a vysoká motivace ke studiu oboru. Počet přijímaných studentů je 18 – 28.
Výběr studentů v rámci oborové části přijímací zkoušky probíhá dle výše uvedených kritérií. Je zohledněn vážený studijní průměr, hodnocení stěžejních předmětů a doporučení vedoucího bakalářské práce.

PRŮBĚH STUDIA


 1. přijetí ke studiu
 2. zvládnutí kresby
  a historie designu
 3. návrhy nových strojů a zařízení
 4. zvládnutí digitálních technologií

 5. ateliérová tvorba
 6. vyřešení diplomové práce
 7. státní závěrečná zkouška

 1. Přijetí ke studiu
 2. Zvládnutí kresby
  a historie designu
 3. Návrhy nových strojů a zařízení
 4. Zvládnutí digitálních technologií

 5. Ateliérová tvorba
 6. Vyřešení diplomové práce
 7. Státní závěrečná zkouška

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat diplomových prací. Databáze diplomových prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce

Kontaktní osoba