3D tisk plastů a kovů

Aditivní technologie

3D tisk plastů a kovů patří do skupiny perspektivních a rychle se rozvíjejících výrobních technologií. Možnost podřídit konstrukci funkci a neomezovat se technologií výroby umožňuje zcela nový přístup k návrhové a konstrukční činnosti. Konvenčně obtížně vyrobitelné nebo nevyrobitelné díly jako např. strukturované díly nebo topologicky optimalizované díly se začínají prosazovat v energetickém a leteckém průmyslu, ale také v bioaplikacích a medicíně. Zvláště 3D tisk kovů je využíván nejen pro výrobu prototypů, ale i pro stavbu finálních dílů.

Charakteristika výzkumu

Technologie Selective Laser Melting (SLM) umožňuje výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou, jež jsou obtížně vyrobitelné konvenčními technologiemi. Díl je vytvářen postupným nanášením tenkých vrstev práškového kovu, které jsou spékány laserovým paprskem. Proces produkuje homogenní kovové díly přímo na základě 3D CAD dat. Stavba dílu probíhá v inertní dusíkové nebo argonové atmosféře, která zabraňuje oxidaci kovů a umožňuje práci s reaktivními materiály. Jsme schopni zpracovávat materiály jako je titan ( TiAl6V4), hliníkové slitiny (AlSi12, AlSi10Mg) a nerez (1.4404, 1.4410). Velikost dílů je limitována velikostí stavební komory na 280 x 280 x 350 mm. Zabýváme se také vývojem procesních parametrů pro nové materiály a jejich testováním z hlediska mechanického namáhání a únavy.

Laboratorní vybavení

  • 3D tisk kovů: SLM 280 HL
  • 3D tisk plastů: Dimension SST 1200es, Dimension Elite
  • celobarevný tisk: Zprinter650
  • Optický mikroskop: Olympus ZX