Pokročilé materiály se specifickými vlastnostmi

Pokročilé materiály

V současnosti je k dispozici pouze kolem dvaceti kovových materiálů, které lze zpracovávat aditivními laserovými technologiemi. Některé průmyslové aplikace však vyžadují použití nových pokročilých materiálů se specifickými vlastnostmi, jako např. biokompatibilita, žáruvzdornost nebo vysoká tepelná vodivost. Toho lze dosáhnout vhodným nastavením procesních parametrů výroby.

Případové studie

  • ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ TECHNOLOGIE SLM

  • ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI KLÍČOVÝCH DÍLŮ STŘELNÝCH ZBRANÍ