Víme, kam směřujeme

Vize, mise a cíle

Je pro nás důležité znát cestu, kterou se chceme v dlouhodobém horizontu ubírat. Proto jsme si stanovili vizi, poslání a hodnoty a směřujeme naše společné úsilí k jejich naplnění.

Vize

Být mezinárodně uznávaným pracovištěm, které:
- spojuje excelentní výzkum s kvalitním vzděláváním,
- překračuje hranice jednotlivých vědních oborů,
- přináší nové hodnoty ve formě inovací, které mají přínos pro společnost,
- udává trendy v naplňování rolí moderní univerzity,
- je náročné ke studentům a zaměstnancům,
- vytváří přátelské a inspirující prostředí.

Poslání

Posláním Ústavu konstruování je prostřednictvím integrace multidisciplinárního vzdělávání a výzkumu vychovávat technicky orientované lídry a inovátory, kteří přispějí k řešení velkých výzev, jimž společnost bude čelit.

Hodnoty

Odpovědnost.
Integrita.
Excelence.
Sebevědomí.
Náročnost.
Přívětivost.