Víme, kam směřujeme

Vize, mise a cíle

Je pro nás důležité znát cestu, kterou se chceme v dlouhodobém horizontu ubírat. Proto jsme si stanovili cíle a priority a směřujeme naše společné úsilí k jejich dosažení.

Vize

Chceme být mezinárodně uznávanou institucí rozšiřující hranice lidského poznání a poskytující elitní magisterské a doktorské vzdělání v oblasti strojního inženýrství.

Mise

Naším posláním je prostřednictvím výzkumu získávat a využívat nové vědomosti a poznatky v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu, sdílet je pomocí všech druhů studijních programů a rozvíjet tak odborný potenciál univerzity.

Cíle

Cíle, které jsme si stanovili, jsou: realizovat špičkový výzkum a vývoj, spolupracovat s průmyslovým a veřejným sektorem při zavádění inovací a přenášet nejnovější poznatky z výzkumu do studijních programů.