Únavové zkoušky materiálů

Únava materiálu

Únava materiálu vzniká opakovaným zatěžováním konstrukce, příp. zkušebního vzorku, a z toho plynoucími plastickými deformacemi v místech koncentrace napětí. Výsledkem postupujícího a kumulujícího se poškození materiálu může být únavový lom nebo v krajním případě destrukce celé konstrukce. Průběh únavového procesu je závislý na charakteru a počtu zatěžovacích cyklů. Zkoušky materiálu jsou realizovány na speciálních zkušebních strojích pro různé typy namáhání.

Charakteristika výzkumu

Zaměřujeme se na dva základní typy únavových zkoušek materiálů. Prvním z nich jsou standardní únavové vlastnosti kovových a keramických materiálů. Zjišťujeme základní únavové charakteristiky v oblasti vysokocyklové únavy na elektrorezonačních zatěžovacích strojích, a to včetně detailní identifikace jednotlivých stádií únavového procesu s využitím metody akustické emise a analýzy změn frekvence zatěžování. Druhým je pak kontaktní únava materiálů. Sledujeme rozvoj kontaktního poškození kovových a keramických materiálů na axiálních a radiálních zkušebních strojích (např. vlivem rozdílných mazacích podmínek). Mezi tyto zkoušky patří také zjišťování životnosti radiálních a axiálních ložisek. Také v tomto případě jsou využívány možnosti zpřesněné diagnostiky vzniku a rozvoje poškození metodou akustické emise.

Laboratorní vybavení

  • elektrorezonační pulzátory RUMUL Cracktronic 160 a RUMUL Cracktronic 70
  • stanice Axmat – 10 ks
  • stanice R-mat – 5 ks
  • 4 kuličkový zkušební stroj ČKS – 2 ks

Kontaktní osoba