Konstrukční inženýrství

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ

Charakteristika studijního programu

Studijní program připravuje studenty na praktický výkon profese, tvůrčí činnost a navazující magisterské studium v oblasti vývoje strojírenských produktů (výrobků, procesů, služeb). Zaměřuje se zejména na návrhovou a konstrukční etapu vývojového procesu, které představují inženýrský proces transformace myšlenek a představ do podoby funkčního prototypu. Studijní plán je vystavěn na všestranném teoretickém základu a projektové výuce, přičemž syntetizuje znalosti a dovednosti z řady oblastí jako např. konstruování, mechaniky těles a tekutin, mechatroniky, materiálového inženýrství a výrobních technologií. Důraz je přitom kladen na rozvoj klíčových kompetencí pro výkon profese strojního inženýra na úrovni absolventa bakalářského studia, mezi které patří schopnost řešit problémy, kritické myšlení, představivost, kreativita a efektivní práce v týmu. Při řešení projektů studenti postupně zvládnou tvořivým a systematickým způsobem navrhovat, vyrábět a řídit nové stroje a systémy.

Webová stránka studijního programu

Charakteristika programu a studijní plán

Leták studijního programu

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Silný teoretický základ. Syntéza znalostí z oblasti konstruování, mechaniky, mechatroniky, materiálového inženýrství a výrobních technologií.
 • Projektově orientovaná výuka. Praktické zkušenosti s řešením reálných inženýrských problémů.
 • Pokrytí všech fází návrhového procesu. Identifikace a řešení problémů od prvotního konceptu produktu, přes jeho konstrukci, testování prototypu až po výrobu.
 • Práce v týmu a efektivní komunikace.
 • Individuální přístup. Výuka vedená v menších skupinách.
 • Důraz na rozvoj soft skills.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ

 • kvalitní technické vzdělání
 • silný teoretický základ podpořený projektovou výukou
 • praktické zkušenosti s řešením inženýrských problémů
 • důraz na inovativnost, komunikaci a schopnost spolupracovat
 • rozvoj kritického myšlení
 • výuka v dílnách a laboratořích

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Úspěšné absolvování (nebo splnění podmínek pro prominutí prominutí) přijímací zkoušky na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně.
 • Předložení motivačního dopisu a absolvování osobního pohovoru.

PRŮBĚH STUDIA

 1. přijímací zkouška
 2. zápis
 3. studium
 4. bakalářská práce
 5. přihláška na magisterský studijní program
 1. přijímací zkouška
 2. zápis
 3. studium oboru
 4. bakalářská práce
 5. přihláška na magisterský studijní program

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat bakalářských prací. Databáze diplomových prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce