Základy strojního inženýrství

Základy strojního inženýrství

Ve studijním programu Základy strojního inženýrství zajišťuje Ústav konstruování výuku stěžejních předmětů zaměřených na konstruování. Studenti se v jednotlivých semestrech postupně seznámí se základními požadavky na výkresovou dokumentaci a tolerování, dimenzování strojních součástí při statickém i cyklickém zatěžování, návrhem převodů a mechanismů včetně počítačové podpory konstrukčního procesu.

Průběh studia

  1. zápis
  2. výběr konstrukčních předmětů
  3. výběr bakalářské práce na ÚK
  4. přihláška na obor Konstrukční inženýrství
  1. zápis do B-STI
  2. výběr volitelných předmětů
  3. talentové zkoušky
  4. studium oboru

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat bakalářských prací. Databáze bakalářských prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce