Bakalářské studium
průmyslového designu
ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství je umělecko-technický obor, jehož cílem je připravovat tvůrčí osobnosti vybavené širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií.

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství je postaven na spojení teorie, dovedností a praxe v oblasti průmyslového designu. Studium je zaměřeno na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na estetické, technické a ergonomické kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a environmetálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Akcentován je komplexní přístup k řešení designu představující kontinuální proces od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.

Prezentace oboru

Charakteristika programu a studijní plán

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ

 • jsme atraktivní obor s širokým spektrem uplatnění
 • náš vzdělávací model poskytuje vyvážený poměr technických a uměleckých předmětů
 • klademe důraz na klasické postupy i využití digitálních technologií
 • cíleně rozvíjíme tvůrčí potenciál studentů

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky (tři úkoly, předložená vlastní tvorba, ústní pohovor)
 • úspěšné absolvování (nebo prominutí) přijímací zkoušky na Fakultu strojního inženýrství

Talentová zkouška 2021

PRŮBĚH STUDIA

 1. talentové a přijímací zkoušky
 2. zápis
 3. studium oboru
 4. bakalářská práce
 5. přihláška na magisterský obor
 1. talentové a přijímací zkoušky
 2. zápis
 3. studium oboru
 4. bakalářská práce
 5. přihláška na magisterský obor

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat bakalářských prací. Databáze bakalářských prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce

Kontaktní osoba