Témata bakalářských prací a obhájené práce

Závěrečné práce

Vypracování a obhájení bakalářské práce je závěrečnou etapou studia budoucích absolventů bakalářského studia a je nezbytným předpokladem pro získání vysokoškolského titulu. Student v ní prokazuje připravenost samostatně řešit zadaný úkol a schopnost využívat informační zdroje.

VYPSANÁ TÉMATA

Nabídka témat bakalářských prací pro studenty třetího ročníku bakalářského studia oboru Základy strojního inženýrství a Průmyslový design ve strojírenství.

Zobrazit vypsaná témata

OBHÁJENÉ PRÁCE

Databáze obsahuje plné texty bakalářských prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit obhájené práce