OBHÁJENÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE

Obhájené dizertační práce

Výsledky vyhledávání

Vývoj tloušťky filmu v elastohydrodynamicky mazaných poddajných kontaktech

Rok: 2024 Autor práce: Ing. Jiří Křupka Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

3D stavební tisk hrubozrnného cementového kompozitu

Rok: 2024 Autor práce: Ing. Arnošt Vespalec Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Performance and safety improvement of large-scale hydrostatic bearings

Rok: 2024 Autor práce: Ing. Michal Michalec Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Měření tvaru a rozměru výkovků

Rok: 2023 Autor práce: Ing. Jakub Hurník Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Robotický velkorozměrový 3D tisk polymerních kompozitů

Rok: 2023 Autor práce: Ing. Martin Krčma Vedoucí práce: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Experimentální výzkum a numerické modelování maziv pro kontakt kola a kolejnice

Rok: 2023 Autor práce: Ing. Daniel Kvarda Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Studium zpracování kovových materiálů selektivním laserovým tavením za zvýšených teplot

Rok: 2023 Autor práce: Ing. Martin Malý Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

3D tisk strukturovaných dílů

Rok: 2023 Autor práce: Ing. Ondřej Červinek Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Objemová metodika určování CO2 stopy v průmyslovém designu

Rok: 2022 Autor práce: Ing. Richard Sovják Vedoucí práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Experimentální studium utváření mazacího filmu v synoviálním kloubu

Rok: 2022 Autor práce: Ing. Pavel Čípek Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Zpracování slitin hořčíku pomocí selektivního laserového tavení

Rok: 2022 Autor práce: Ing. Jan Suchý Vedoucí práce: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

The Biochemical Process of Lubricant Film Formation Inside Hip Joint Replacement

Rok: 2021 Autor práce: Risha Rufaqua, MSc, MBA Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Vliv viskosuplementace na mazání synoviálních kloubů

Rok: 2021 Autor práce: Ing. David Rebenda Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods

Rok: 2019 Autor práce: Houssam Mahmoud Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Study of Energy Absorption in Micro-Strut Lattice Structure Produced by Selective Laser Melting

Rok: 2019 Autor práce: Ing. Radek Vrána Vedoucí práce: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space Launcher

Rok: 2018 Autor práce: Ing. Ondřej Macháček Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Volumetric Wear Analysis of Hip Joint Implants by Optical Methods

Rok: 2018 Autor práce: Ing. Matúš Ranuša Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Magnetorheological suspension damper for space application

Rok: 2018 Autor práce: Ing. Michal Kubík Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Rok: 2018 Autor práce: Ing. Radovan Galas Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

ELASTOHYDRODYNAMIC FILM STUDY UNDER IMPACT LOADING AND LATERAL VIBRATIONS

Rok: 2018 Autor práce: Ing. Josef Frýza Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces

Rok: 2018 Autor práce: MEng. Kazumi Sakai Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990

Rok: 2017 Autor práce: Ing. Eva Fridrichová Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Brand identity in design of industrial product

Rok: 2017 Autor práce: Ing. Martin Ondra Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements

Rok: 2016 Autor práce: Ing. David Nečas Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

Rok: 2016 Autor práce: Ing. David Košťál Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Effect of surface texturing on friction and film thickness under starved lubrication conditions

Rok: 2015 Autor práce: Ing. Fadi Ali Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Effects of non-Newtonian lubricants on surface roughness in point contacts

Rok: 2015 Autor práce: Ing. Ildikó Ficza Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů

Rok: 2015 Autor práce: Ing. Tomáš Koutecký Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Brandejs, CSc

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Rok: 2015 Autor práce: Ing. Libor Nohál Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc

Analytické metody v motorsportu

Rok: 2014 Autor práce: Ing. Bronislav Růžička Vedoucí práce: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace

Rok: 2014 Autor práce: Ing. Jiří Dvořáček Vedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Mazal CSc.

Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře

Rok: 2014 Autor práce: Ing. arch. Vladimír Haltof Vedoucí práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility

Rok: 2013 Autor práce: Ing. David Škaroupka Vedoucí práce: doc. Akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.

Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů

Rok: 2013 Autor práce: Ing. Milan Omasta Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací třecích povrchů

Rok: 2013 Autor práce: Ing. Otakar Šamánek Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

Rok: 2013 Autor práce: Ing. Zbyněk Strecker Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Design kompenzační pomůcky

Rok: 2012 Autor práce: Ing. Olga Minaříková Vedoucí práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení

Rok: 2011 Autor práce: Ing. Jakub Roupec Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car

Rok: 2011 Autor práce: Ing. Jaroslav Kratochvíl Vedoucí práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise

Rok: 2011 Autor práce: Ing. František Vlašic Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.

Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek

Rok: 2011 Autor práce: Ing. Filip Hort Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu

Rok: 2011 Autor práce: Ing. Petr Šperka Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení

Rok: 2011 Autor práce: Ing. Martin Zimmerman Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

OPTIMALIZACE TVORBY KONSTRUKČNÍCH TÝMŮ POMOCÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Rok: 2010 Autor práce: Ing. Jiří Špaček Vedoucí práce: prof. Ing. PAVEL OŠMERA, CSc.

Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů

Rok: 2010 Autor práce: Ing. Jiří Vepřek Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Rok: 2010 Autor práce: Ing. Vladimír Čudek Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu

Rok: 2009 Autor práce: Ing. Roman Kozubík Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Rok: 2009 Autor práce: Ing. Milan Klapka, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou

Rok: 2009 Autor práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.

Rok: 2008 Autor práce: Ing. Libor Urbanec, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Sledování technického stavu závěsu kola vozidla

Rok: 2008 Autor práce: Ing. Martin Šindelář, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou

Rok: 2008 Autor práce: Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy

Rok: 2008 Autor práce: Ing. David Paloušek, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty

Rok: 2007 Autor práce: Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel

Rok: 2006 Autor práce: Ing. František Pražák, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku

Rok: 2006 Autor práce: Ing. Jakub Novák, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.,

Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu

Rok: 2006 Autor práce: Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání

Rok: 2004 Autor práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod

Rok: 2004 Autor práce: Ing. Josef Procházka, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Návrh metodiky optimální konstrukce šnekové převodovky v systému Pro/Engineer a Pro/Mechanica

Rok: 2004 Autor práce: Ing. Ivan Hejl, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Konstrukční optimalizace ozubené převodovky s ohledem na snižování hlukové emise

Rok: 2003 Autor práce: Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Výzkum faktorů ovlivňujících trvanlivost valivých kontaktů

Rok: 2003 Autor práce: Ing. Petr Kejda, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik

Rok: 2003 Autor práce: Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Výměna dat mezi systémy CAD

Rok: 2003 Autor práce: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu

Rok: 2003 Autor práce: Ing. Dana Rubínová, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing.arch. Jan Rajlich

Tribologické hodnocení otěru v závislosti na provozních podmínkách

Rok: 2002 Autor práce: Ing. Tumurbaatar Herruga Ph.D.

Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku

Rok: 2000 Autor práce: Ing. Antonín Doušek, Ph.D.

Přímá tvorba FEM modelů na základě CT/MR dat pro aplikace v biomechanice

Rok: 2000 Autor práce: Ing. Kršek Přemysl, Ph.D.

Projektování čelního soukolí s přímými nesymetrickými evolventními zuby metodou zobecněných parametr

Rok: 1998 Autor práce: Dr. Ing. Jiří Venclík

Experimentální stanovení tloušťky a teploty elastohydrodynamického mazacího filmu

Rok: 1997 Autor práce: doc. Ing. Křupka Ivan, Ph.D. Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Mapování tloušťky elastohydrodynamického mazacího filmu počítačovou diferenciální kolorimetriíí

Rok: 1997 Autor práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. František Boháček, DrSc.