Dizertační práce

DIZERTAČNÍ PRÁCE

Doktorské studium je ukončeno obhájením dizertační práce. Témata dizertačních prací jsou volena v souladu s Nařízením vlády 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství v oborech OV Strojírenství, technologie a materiálů (část 27).

VYPSANÁ TÉMATA

Nabídka témat dizertačních prací.

Zobrazit vypsaná témata

ŘEŠENÁ TÉMATA

Témata dizertačních prací aktuálně řešená na Ústavu konstruování.

Zobrazit řešená témata

OBHÁJENÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE

Databáze obsahuje plné texty dizertačních prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit obhájené práce