Událost

Houssam Mahmoud Obhajoba disertační práce

08 / 07 / 2019

Dne 8. 7. 2019 se od 10:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování obhajoba disertační práce Houssama Mahmouda.

Název disertační práce: Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods.

Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství.

Školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.


Předseda komise:

  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Členové komise:

  • Dipl. Ing. Ireneusz Baran, Ph.D., Urzad Dozoru Technicznego, Kraków.
  • Dr. Serge Dos Santos, INSA Centre Val de Loire, Blois.
  • doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
  • Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Oponenti disertační práce jsou:

Dipl. Ing. Ireneusz Baran, Ph.D.

Dr. Serge Dos Santos.


Soubory ke stažení