TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2019/2020
Konference kateder částí a mechanizmů strojů 2019
Tribometr pro Tokio
PNEUMOBIL
Bezemisní elektrohydraulický exkavátor do 2 t
Rektor ocenil významné akademiky a studenty Ústavu konstruování