Magisterské studium konstrukčního inženýrství

Konstrukční inženýrství

Konstrukční inženýrství je obor kombinující teoretické znalosti aplikovaných věd a moderních digitálních technologií.

Charakteristika oboru

Koncepce oboru Konstrukční inženýrství vychází z projektově a badatelsky orientovaného způsobu výuky. Smyslem není získání partikulárních znalostí, ale osvojení si "metody", která může být úspěšně aplikována na řešení nejrůznějších problémů. Studium klade důraz na inženýrský přístup a týmovou spolupráci při řešení multidisciplinárních projektů.

Prezentace oboru

Schéma studia

Studijní plán

Proč studovat právě Konstrukční inženýrství

 • nejsi obyčejný konstruktér
 • řešíš reálné projekty
 • pracuješ v týmu
 • nejlepší laboratoře jsou ti k dispozici
 • snadno najdeš uplatnění u nás i venku
 • vyděláš nadprůměrné peníze

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI VUT v Brně nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě
 • úspěšné absolvování obecné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta)
 • velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech matematiky, fyziky, mechaniky a konstruování strojů
 • velmi dobré výsledky u státní závěrečné zkoušky s důrazem na kvalitu závěrečné práce
 • v případě uchazečů z jiných fakult silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních výsledků a z motivačního dopisu

Obor je výběrový, předpokládají se výborné studijní výsledky a vysoká motivace ke studiu oboru. Počet přijímaných studentů je 24 – 28.
Výběr studentů v rámci oborové části přijímací zkoušky probíhá dle výše uvedených kritérií. Je zohledněn vážený studijní průměr, hodnocení stěžejních předmětů a doporučení vedoucího Bakalářské práce v případě, že je z ÚK. V případě podání přihlášek na více oborů je přijetí rozhodnuto na základě ústního pohovoru.

Průběh studia 1. přijetí ke studiu
 2. zvládnutí teoretických předmětů

 3. řešení projektů
  v týmu

 4. návrhy technických systémů a zařízení

 5. zvládnutí digitálních technologií

 6. vyřešení diplomové práce

 7. státní závěrečná zkouška


 1. přijetí ke studiu
 2. zvládnutí teoretických předmětů

 3. řešení projektů
  v týmu

 4. návrhy technických systémů a zařízení

 5. zvládnutí digitálních technologií

 6. vyřešení diplomové práce

 7. státní závěrečná zkouška

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat diplomových prací. Databáze diplomových prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce

Kontaktní osoba