Bakalářské studium
průmyslového designu
ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství

Průmyslový design ve strojírenství je umělecko-technický obor, jehož cílem je připravovat tvůrčí osobnosti vybavené širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií.

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství je postaven na spojení teorie, dovedností a praxe v oblasti průmyslového designu. Studium je zaměřeno na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na estetické, technické a ergonomické kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a environmetálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Akcentován je komplexní přístup k řešení designu představující kontinuální proces od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.

Prezentace oboru

Studijní plán 1. ročník

Studijní plán 2. ročník

Studijní plán 3. ročník

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ

 • jsme atraktivní obor s širokým spektrem uplatnění
 • náš vzdělávací model poskytuje vyvážený poměr technických a uměleckých předmětů
 • klademe důraz na klasické postupy i využití digitálních technologií
 • cíleně rozvíjíme tvůrčí potenciál studentů

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky do obecného oboru Základy strojního inženýrství
 • zápis a absolvování předmětů Základy designu a Základy kresby v prvním semestru studia
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (hodnocení tří úkolů talentové zkoušky, předložené vlastní tvorby a ústního pohovoru)

Od letního semestru jsou úspěšní studenti zařazení do oboru Průmyslový design ve strojírenství, ostatní studenti pokračují ve studiu oboru Základy strojního inženýrství.

PRŮBĚH STUDIA

 1. zápis
 2. výběr volitelných předmětů
 3. talentové zkoušky
 4. studium oboru
 5. bakalářská práce
 6. přihláška na magisterský obor
 1. zápis do B-STI
 2. výběr volitelných předmětů
 3. talentové zkoušky
 4. studium oboru
 5. bakalářská práce
 6. přihláška na magisterský obor

Studijní plán

Ukončení studia

Náležitosti k ukončení studia včetně průběhu státní závěrečné zkoušky.

Zobrazit ukončení studia

Závěrečné práce

Nabídka témat bakalářských prací. Databáze bakalářských prací obhájených na Ústavu konstruování.

Zobrazit závěrečné práce

Kontaktní osoba