doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Vedoucí odboru technické diagnostiky
  • VIBROAKUSTIKA
  • MĚŘENÍ A ANALÝZA SIGNÁLU
  • TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

Ivan Mazůrek je docentem Konstrukčního a procesního inženýrství a vedoucím odboru technické diagnostiky na Ústavu konstruování. Je autorem 17 patentů a užitných vzorů zejména v oblasti tribologie, vibroakustiky a technické diagnostiky.

Ivan Mazůrek absolvoval obor Dopravní stroje a manipulační zařízení na Strojní fakultě VUT v Brně. Na školu jej přivedl zájem o stavbu závodních automobilů, zejména jejich podvozků. Již během studia se v roce 1971 stal jedním ze dvou zakladatelů studentského kroužku zaměřeného na stavbu terénního závodního vozu. Tato na svou dobu neobvyklá akce podporovaná děkanem prof. Janem Žižkou mu umožnila spolu s týmem spolužáků realizovat vlastní projekt závodního vozu. V následujících letech se tento automobil úspěšně zúčastňoval mistrovství republiky v autokrosu.

Po jednoročním působení v Hutním projektu Praha ve funkci projektanta tratí hutní druhovýroby se vrátil zpět na VUT v Brně na Katedru částí a mechanismů strojů. Zde působil nejprve jako konstruktér zkušebních zařízení, později jako analytik pro vyhodnocování technických experimentů. Souběžně se věnoval také technické diagnostice. Zaměřil se zejména na analýzu vibroakustické emise strojů a diagnostiku opotřebení převodových mechanismů. Brzy se stal vedoucím laboratoře pro zkoušky agregátů a bezdemontážní diagnostiku. V prostorách nově vybudovaného areálu VUT pod Palackého vrchem vybudoval automatizované zkušební pracoviště pro testy agregátů. Práce této zkušebny se významnou měrou zasloužila o snížení opotřebení a hlukové a vibrační emise převodových ústrojí nejrůznějších modelů automobilky Škoda Auto a. s. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Metodika hodnocení zkoušek opotřebení automobilových převodovek“.

Účinnou zpětnou vazbu na kvalitu své konstrukční práce získával stavbou a úpravami závodních automobilů pro rallye. Jako spolujezdec se velmi úspěšně zúčastňoval téměř 20 let mistrovství republiky v automobilových soutěžích. V roce 1990 se stal s vozem Škoda 130 mistrem republiky ve skupině A do 1300 ccm.

V následujícím období se těžiště jeho zájmu přesunulo od vibroakustiky a tribologie převodů k diagnostice podvozků dopravních prostředků. Věnoval se vývoji nových metod pro bezdemontážní diagnostiku podvozků a v průběhu let uplatnil několik patentovaných řešení. V roce 2000 se habilitoval prací na téma „Bezdemontážní diagnostika automobilových závěsů kol“. Následně se stal spoluřešitelem výzkumného záměru s názvem „Simulační modelování mechatronických soustav“ a vedl pracovní skupinu zabývající se multibody modelováním struktury podvozku vozidla. Dodnes trvá jeho spolupráce s firmou ModularTest na vývoji nové diagnostické techniky podvozků osobních automobilů. Tato firma je výhradním dodavatelem testovací techniky tlumičů pro síť belgických stanic technické kontroly.

Po ukončení vlastní sportovní kariéry se Ivan Mazůrek zabýval odbornou a poradenskou činností v motosportu. Od roku 2004 byl 10 let technickým ředitelem týmu Vonka Racing, který se zúčastňoval mistrovství světa ve vytrvalostních závodech automobilů. V roce 2005 získal tým s vozem Porsche 911GT3 čtvrté místo v celkovém hodnocení mistrovství světa skupiny GT2.

V posledním desetiletí se zaměřil na pokročilé aplikace magnetoreologických (MR) systémů, zejména MR kapalin. Řídí základní i aplikovaný výzkum orientovaný na vyžití MR ventilů v semiaktivně řízených tlumících a vibroizolačních systémech. Výzkum probíhá v laboratořích vybavených moderním zkušebním zařízením a špičkovou měřicí technikou, která zahrnuje i několik zcela unikátních přístrojů vyvinutých pracovníky týmu technické diagnostiky.

Jako jeden z prvních si všiml značné nestability komerčních MR kapalin a začal se věnovat základnímu výzkumu modifikace parametrů kapalin v dlouhodobém provozu. Tento výzkum se ukázal jako nezbytný při vytváření dosud neexistující metodiky pro návrh MR komponentů pro reálný dlouhodobý provoz. Pro tyto účely bylo vyvinuto speciální zkušební zařízení, na které byl udělen patent. Zařízení je unikátní tím, že dokáže měřit tokové křivky MR kapaliny v aktivovaném a neaktivovaném stavu v rozsahu smykových spádů o dva řády vyšším proti komerčním reometrům.

V posledních letech se tým doc. Mazůrka zabývá zásadním omezením MR technologie, které spočívá v relativně pomalé reakci MR ventilu na řídící signál a brání tak prosazení této technologie v semiaktivně tlumených závěsech kol motorových vozidel. Dospěl ke komplexnímu řešení, které je chráněno dvěma českými patenty a mezinárodní patentovou přihláškou. Toto řešení je univerzální a umožňuje navrhnout MR systém, jehož časová odezva změny charakteristiky z neaktivovaného do aktivovaného stavu je přibližně desetkrát rychlejší než u nejrychlejších MR zařízení. Díky tomu byl tým osloven firmou Honeywell se žádostí o spolupráci na projektu „Semi-active Damping System“. Tento projekt je zaměřen na vývoj semiaktivního vibroizolačního závěsu pro nový raketový nosič Ariane 6 Evropské kosmické agentury.

V roce 2014 se doc. Mazůrek stal vedoucím nově založeného odboru technické diagnostiky na Ústavu konstruování. V pedagogické praxi přenáší výsledky aplikovaného výzkumu do přednášených předmětů. Za svou kariéru zavedl několik nových předmětů zabývajících se měřením a analýzou signálu a technickou diagnostikou. Tyto předměty přednáší nebo přednášel v rámci magisterských studijních programů jak na Ústavu konstruování, tak i na jiných ústavech Fakulty strojního inženýrství. V bakalářském studijním programu Strojírenství je autorem velmi populárního předmětu „Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks“.