Událost

SDZ Ing. Dočkal, Ing. Skřivánková, Ing. Sovják

28 / 06 / 2018

Dne 28.6.2018 se od 9:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování státní doktorská zkouška Ing. Kryštofa Dočkala, Ing. Venduly Skřivánkové a Ing. Richarda Sovjáka.

Doktorand Téma DP Začátek
Ing. Kryštof Dočkal Experimentální studium toku maziva v bodových kontaktech 9:00
Ing. Vendula Skřivánková Identifikace únavového poškození SLM materiálů pomocí metod NDT 10:30
Ing. Richard Sovják Objemová metodika určování emisí kg C02 ekv. a energie na výrobu elektrického nářadí v raném stadiu návrhu výrobku 13:00

Předseda komise:

  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., ÚK FSI VUT v Brně

Členové komise:

  • doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV
  • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  • prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., EÚ FSI VUT v Brně
  • doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D., EÚ FSI VUT v Brně

Soubory ke stažení