Konference kateder částí a mechanizmů strojů 2019

ICMD 2019

V termínu od 10. 9. – 13. 9. 2019 se uskuteční 60. mezinárodní konference kateder částí a mechanizmů strojů. Pořádá ji Ústav konstruování pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D. Konference je zaměřena především na konstrukci a optimalizaci strojů, technické analýzy, tribologii a nanotechnologii, aditivní technologie, hydraulické a fluidní mechanismy, moderní materiály a technologie, biomechaniku a inovace. Hlavním cílem je prezentovat nové výsledky výzkumu a vývoje, zlepšit kvalitu výuky na vysokých školách a přenést nová inovativní řešení do praxe. Konference poskytuje prostor pro inženýry, Ph.D. studenty a vysokoškolské pedagogy diskutovat o výsledcích jejich práce a najít novou inspiraci.

www.icmd2019.cz

Místo konání

Konference se uskuteční v krásném prostředí na okraji Národního parku Podyjí osm kilometrů jihozápadně od Znojma. Moderní ubytování hotelu Vinice-Hnanice je zasazeno do malebného prostředí rozlehlých vinic jen pár stovek metrů od údolí řeky Dyje a jedné z nejstarších a nejznámějších vinic u nás. Součástí hotelového komplexu je kongresové centrum, kde budou probíhat prezentace účastníků konference.

Hotel Vinice-Hnanice

Penziony Vinice-Hnanice

Registrace

Všichni účastníci konference musejí být zaregistrováni a zaplatit konferenční poplatek. Registrace probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail a následně e-mailem fakturu na základě údajů uvedených v registračním formuláři.

Konferenční poplatek ve výši 315 euro zahrnuje:

  • Vložné na konferenci (sborník abstraktů, flash disk s příspěvky účastníků).
  • Stravování po celou dobu konání konference (snídaně, občerstvení během přestávky na kávu, oběd, večeře, společenský večer)
  • Sociální program (výlet do historické části Znojma, výlet na kolech, sportovní vyžití v areálu hotelu, wellness).

Termín registrace a odevzdání abstraktů je 14.4.2019.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Související odkazy